Стелажи за палети

Drive-in

Основни компоненти и аксесоари

Конзола за релса

Протектори за рамки

Релса за палети

Допълнителна информация

Стелажите “Drive in” или още наричани проходни стелажи се използват за съхранение на еднородни палетизирани товари. Стелажните модули се оформят като проходи без необходимост от пътеки между отделните стелажи. Палетите се складират директно в проходите един зад друг на различните нива. Това позволява максимално пестене на складовото пространство.

Приложение

Складове за съхранение на еднородни товари

Хладилни камери

Предимства

Опериране с подемно транспортна текхника

Оптимало тегло на палет 1000 кг

Запитване