Стелажи за палети специализирани

 

Стелажи за палети гравитационни

Информация

Гравитационните стелажи са аналог на Drive In и се използват при съхранение на палетизирани еднородни и бързооборотни стоки, когато е необходим постоянен поток на товарите. При тази система стелажите конструкцията се оформят като проходи на които са монтирани ролкови пътища. Палетите се зареждат върху ролките и под силата на гравитацията се плъзгат до края на прохода. При всяко разтоварване на палет, следващите палети се придвижват под силата на гравитацията до мястото за разтоварване.

Използват се следните методи на вход и изход на стоката:

> FIFO /First in First out/ – Първата влязла стока е първата която излиза

> LIFO /Last in First out/ – Последната влязла стока е първата, която излиза

Запитване