Стелажи за дългометрови товари и етажни конструкции

Етажни конструкции

Допълнителна информация

Стелажите се изграждат с голяма височина, като чрез система от пътеки монтирани между стелажите се оформят етажи. Достъпът по височина се осъществява чрез стълбища. Тази система дава възможност максимално да се използва складовото пространство във височина.

Приложение

За електрони магазини

Складове с ограничено пространство

Производства

Предимства

Оптимално натоварване на кв.м – 300 кг

Ръчно обслужване

Запитване